Odbiór zabudowa jednorodzinna

Wpisz nazwę ulicy, aby dowiedzieć się kiedy zostaną odebrane poszczególne rodzaje odpadów.